RFSL

Under årsmötet den 10 juni 2018 valde vi i RFSL Södertälje en ny styrelse.
Isolde Snellman har under året valt att avgå som ordförande. Även Emma Eriksson har varit frånvarande och väljer nu att avgå. Vi tackar dem båda för året som gått.
Till ny ordförande i avdelningen valdes Mira-Johanna Lammi, som tidigare varit kassör. Till ny kassör valdes Anna Von Walden. Micaela Lammi omvaldes som ledamot och Johan Can som ersättare.
Den nya styrelsen vill jobba mer med utåtriktad verksamhet och en uppföljning på förra årets succé med Södertäljes allra första Prideparad är i full planering, dvs Södertälje Pride 2018 kommer att bli av – ”Bigger, better, louder!” Datum annonseras inom kort, håll ut!

På bild, från vänster:
Mira-Johanna Lammi
Anna Von Walden
Micaela Lammi
Johan Can